Psychologisch onderzoek

Voor begeleiding bij studie en/of loopbaan wordt vaak gebruik gemaakt van psychologisch onderzoek. Een psychologisch onderzoek is een manier om je prestatieniveau, persoonlijkheidskenmerken en andere eigenschappen in beeld te brengen. Op basis van de vraagstelling wordt een testprogramma gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een interview, psychologische tests en vragenlijsten. Het psychologisch onderzoek kan worden ingezet om een toekomstvisie te ontwikkelen ten aanzien van studie of loopbaan. Ook kan het richtinggevend zijn voor verdere begeleiding of behandeling.

Testmogelijkheden

Een psychologisch onderzoek kan antwoord geven op vragen als:

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat kan ik?

Testafname

De tests worden – daar waar dit technisch mogelijk is – online afgenomen. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van face to face- testafname. De uitslagen van het psychologisch onderzoek worden in een onderzoeksverslag verwerkt en met de betrokkene nabesproken. De kosten van psychologisch onderzoek zijn afhankelijk van het op te stellen testprogramma en worden nader bepaald.