Psychosociale begeleiding

Hierbij staat begeleiding bij  de sociale interactie voorop. Samen kijken we naar je sterke en minder sterke punten in de communicatie. Door het leren inzetten van je krachten kun je werken aan een prettige omgang met je omgeving en word je lastige situaties de baas. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van Rationeel Emotieve Therapie (RET) en oplossingsgerichte technieken. Hieronder volgt een opsomming  van de begeleidingsmogelijkheden. Een combinatie is zeker mogelijk en ook gebruikelijk.

  • Thuisbegeleiding: Persoonlijke begeleiding voor thuiswonende kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren en toepassen van sociale- en praktische vaardigheden. Naast de begeleiding voor het kind/jongere kunnen ouders op een luisterd oor rekenen. Ook kunnen er contacten worden gelegd met school en de (sport)club om de begeleiding rondom het kind sluitend te maken. Onderdeel van de begeleiding is psycho-educatie. Hierbij moet je denken aan het krijgen van uitleg over ADHD, ADD en stoornissen binnen het autisme spectrum (ASS) en wat dit voor jou betekent. De psycho-educatie kan gericht zijn op jezelf, maar ook op je omgeving. Door de psycho-educatie krijg jíj meer grip op je leven en je omgeving meer begrip voor wat er voor jou anders is. Het doel van de thuisbegeleiding is het vergroten van sociaal inzicht, het leren accepteren van je handicap en het ontdekken en leren inzetten van je sterke kanten.
  • Ambulante woonbegeleiding: Persoonlijke begeleiding in de thuissituatie van zelfstandig wonende (jong)volwassenen met autisme. De woonbegeleiding is maatwerk en steekt in op zaken die voor jou belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: aanbrengen van dagstructuur, op zoek gaan naar zinvolle dagbesteding, werken aan een gezonde levensstijl en hulp bij de (financiële)administratie. Ook kan ingezet worden op het leggen en onderhouden van contacten/vriendschappen in je naaste omgeving. Het doel van de woonbegeleiding is handhaven of uitbreiden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Woonbegeleiding kan tijdelijk maar soms ook blijvend nodig zijn.
  • Sociale vaardigheidstraining: De training wordt gegeven in een kleine groepen van 4 personen. Door het werken met een kleine groep blijft aandacht voor het individu mogelijk en wordt het samen werken en oefenen toegevoegd. Je kunt werken aan de vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan oefenen met ‘luisteren’, ‘een praatje maken’, ‘opkomen voor je mening’, uiten van en reageren op kwaadheid’ en ‘uiten van en reageren op waardering’. De training is gebaseerd op de Goldstein-methode en vindt plaats op het praktijkadres in Boxtel. Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het vergroten van zelfvertrouwen bij sociale interactie.