Wat & voor wie?

De begeleider/coach van het kleinschalige coachings- & adviesbureau is Corine van Houtum. Zij is toegepast psycholoog en heeft ervaring opgedaan in het begeleiden/coachen van jongeren en volwassenen in onderwijs en zorg. In het onderwijs waren de pijlen gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen en ondersteunen van een passende studieaanpak. In de zorg heeft zij (jong)volwassenen begeleid bij het ontwikkelen van vaardigheden voor de beroepspraktijk. Naast begeleiding/coaching heeft Corine veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van psychologisch onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de begeleiding kun je rekenen op een open en eerlijke houding waarbij het woord ‘samen’ centraal staat. Het samen ontdekken van wensen en mogelijkheden is een belangrijke waarde. Bij de start van de begeleiding wordt een begeleidingsplan met doelen gemaakt. Een combinatie van de verschillende begeleidingsvormen (zie knoppen) is mogelijk.

Wat en voor wie

Thuisbegeleiding: Begeleiding aan huis voor kinderen en jongeren met problematieken als ADHD, ADD en stoornissen binnen het autisme spectrum (ASS). Tevens wordt ondersteuning en begeleiding gegeven aan de omgeving van het kind/de jongere, denk aan ouders, school en (sport)club.

Ambulante woonbegeleiding: Begeleiding in de thuissituatie van zelfstandig wonende (jong)volwassenen met autisme. Er wordt ondersteuning geboden bij het zinvol inrichten en structureren van het dagelijks leven. Alle levensgebieden komen aan bod. Denk hierbij aan studie, werk, dagbesteding en vrije tijd.

Begeleiding in groepsverband op de praktijkruimte in Boxtel: Ook is het mogelijk begeleiding in groepsverband te krijgen. Deze begeleiding is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden (SoVa-training). Er wordt gewerkt in kleine groepen van 4 personen. Persoonlijke aandacht blijft hierdoor gewaarborgd en het samen leren en oefenen wordt toegevoegd. Ook is het mogelijk in een kleine groep aan studievaardigheden te werken.

Mijn doelgroep maakt veelal gebruik van PGB (persoonsgebonden budget), LGF (leerlinggebonden financiering ofwel de zgn. Rugzak) of AWBZ-zorg. Bij de aanvraag van deze zorgregelingen kan ik je behulpzaam zijn. Aanmelders kunnen zijn: ouders, scholen of de (jong)volwassen zelf.