Corine Coaching

Kleinschalig en betrokken, voor Boxtel en omgeving. Coaching en advies voor jongeren en (jong)volwassenen. De begeleiding wordt afgestemd op de zorgvraag en persoonlijke wens.

Slide 1

Wat en voor wie

De begeleider/coach van het kleinschalige coachings- en adviesbureau is Corine van Houtum. Zij is toegepast psycholoog en heeft ervaring opgedaan in het begeleiden/coachen van jongeren en volwassenen in onderwijs en zorg.

Psychosociale begeleiding

Hierbij staat begeleiding bij de sociale interactie voorop. Samen kijken we naar je sterke en minder sterke punten in de communicatie.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding is gericht op het behouden of terugvinden van plezier in leren. Ook speelt vertrouwen op een goede afloop een grote rol bij het behalen van succes.

Psychologisch onderzoek

Voor begeleiding bij studie en/of loopbaan wordt vaak gebruik gemaakt van psychologisch onderzoek. Een psychologisch onderzoek is een manier om je prestatieniveau en persoonlijkheidskenmerken in beeld te brengen.

Twijfel is vaak het begin van wijsheid